Minh họa

MINH HỌA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nguyễn Đình Vũ - Lặng lẽ nhìn em (Fanmade)

Nguyễn Đình Vũ - Lặng lẽ nhìn em (Fanmade)

Nguyễn Đình Vũ - Lặng lẽ nhìn em (Fanmade)

Nếu bạn yêu một ai đó thật lòng...

Yêu

Một khi đã thật lòng yêu nhau, thì dù cho có khó khăn gì duyên nợ rồi cũng sẽ đưa cả hai quay về bên nhau...

Xem thêm