Miley Cyrus quên lời trên sân khấu

Chọn cover lại 1 bài hit kinh điển, Miley Cyrus phải nhờ tới sự trợ giúp của điện thoại vì không thuộc lời bài hát.

Chọn cover lại 1 bài hit kinh điển, Miley Cyrus phải nhờ tới sự trợ giúp của điện thoại vì không thuộc lời bài hát.

CTV - Glassheart | 27/03/2014