Miley Cyrus không xa lạ gì với các hộp đêm thoát y

27/07/2013, 08:29 GMT+07:00

Trong quá trình chuyển biến hình ảnh gần đây, Miley Cyrus đã trở nên gợi cảm hơn, trưởng thành hơn. Cô cũng tiết lộ đã từng ghé qua những hộp đêm thoát y vài lần.

Trong quá trình chuyển biến hình ảnh gần đây, Miley Cyrus đã trở nên gợi cảm hơn, trưởng thành hơn. Cô cũng tiết lộ đã từng ghé qua những hộp đêm thoát y vài lần.