miếng dán màn hình

MIẾNG DÁN MÀN HÌNH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mặt lưng iPhone 7 Jet Black bị bay cả chữ vì miếng dán trong

Mặt lưng iPhone 7 Jet Black bị bay cả chữ vì miếng dán trong

Công nghệ

iPhone 7 màu đen bóng Jet Black đang gặp vấn đề với miếng dán trong mặt lưng vì có thể làm bay cả chữ ở mặt sau khi tháo miếng dán bảo vệ.

Xem thêm