Michael Dowling - Vượt lên chính mình hay câu chuyện về ý chí

29/05/2014, 14:40 GMT+07:00

Câu chuyện về Michael Dowling, một trong những nhân vật tạo nhiều cảm hứng nhất lịch sử khi vẫn thành đạt trong cuộc sống dù bị tật nguyền.

Câu chuyện về Michael Dowling, một trong những nhân vật tạo nhiều cảm hứng nhất lịch sử khi vẫn thành đạt trong cuộc sống dù bị mất đi chân tay.