mì udon

MÌ UDON - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Giã từ quá khứ: Trùm xã hội đen Nhật Bản đi bán mì udon sống qua ngày

Giã từ quá khứ: Trùm xã hội đen Nhật Bản đi bán mì udon sống qua ngày

Khám phá

Hiện tại, bước vào tuổi 52 tuổi, Nakamoto là một trong số nhiều người đàn ông đang cắt đứt quan hệ với yakuza để xây dựng cuộc sống mới, tuân thủ luật pháp.

Xem thêm