Mì ăn liền thực ra không hề khó tiêu như bạn vẫn nghĩ!

27/08/2018, 10:45 GMT+07:00

Có một số thông tin cho rằng ăn mì ăn liền sẽ gây khó tiêu, có hại cho dạ dày. Thế nhưng sự thật không hề như vậy, tất cả các thành phần của mì ăn liền đều vô hại với dạ dày nói riêng và cơ thể con người nói chung.

Mì ăn liền thực ra không hề khó tiêu như bạn vẫn nghĩ!