Mèo "vượt ngục" gây choáng!

17/03/2014, 07:30 GMT+07:00

Không cầm lòng bị nhốt, chú mèo đã mày mò cách tự giải thoát một cách đáng ngạc nhiên!

Không cầm lòng bị nhốt, chú mèo đã mày mò cách tự giải thoát một cách đáng ngạc nhiên!