Mekhi Alante Lucky

MEKHI ALANTE LUCKY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khi tù nhân khét tiếng trở thành... người mẫu

Khi tù nhân khét tiếng trở thành... người mẫu

Thời trang

Đây chính là trường hợp hi hữu nhất của làng mẫu thế giới, từ 2 tên tù nhân khét tiếng nay trở thành những mẫu nam chuyên nghiệp nổi tiếng.

Xem thêm