meGrid

MEGRID - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Giới trẻ hào hứng với trào lưu tổng kết năm bằng hình ảnh

Giới trẻ hào hứng với trào lưu tổng kết năm bằng hình ảnh

Cộng đồng mạng

Trào lưu này cũng có nhiều gương mặt trẻ đang được chú ý như Hữu Vi, Hà Lade... hăm hở tham gia.

Xem thêm