Mẹ và bạn gái, ai hơn ai?

14/04/2015, 12:00 GMT+07:00

Khi mẹ và bạn gái cùng nhờ các chàng trai làm việc thì biểu hiện của các bạn ấy như thế nào?

Khi mẹ và bạn gái cùng nhờ các chàng trai làm việc thì biểu hiện của các bạn ấy như thế nào?


	
	Khi mẹ nhờ giúp.
Khi mẹ nhờ giúp.


		
		Khi bạn gái nhờ giúp.
Khi bạn gái nhờ giúp.


Sếp là số 2, khách là số 1.