Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

31/01/2016, 12:00 GMT+07:00

Không chỉ treo lơ lửng trong không khí, những cây bonsai này còn có thể tự xoay vòng trong không khí đầy "vi diệu"

Không chỉ treo lơ lửng trong không khí, những cây bonsai này còn có thể tự  xoay vòng trong không khí đầy "vi diệu"

Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật