Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

Không chỉ treo lơ lửng trong không khí, những cây bonsai này còn có thể tự xoay vòng trong không khí đầy "vi diệu"

Không chỉ treo lơ lửng trong không khí, những cây bonsai này còn có thể tự  xoay vòng trong không khí đầy "vi diệu"

Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

Người nước ngoài bất ngờ với quần siêu ngắn Nhật Bản

Có gì trong bể bơi ảo giác Nhật Bản và ngôi nhà kỳ quái ở Anh?

Nhật Bản

bonsai lơ lửng