MC gây bão HHHV 2015 khóc nức nở trên truyền hình

30/12/2015, 16:53 GMT+07:00

Steve Harvey đã bật khóc nức nở khi nhận được cuộc gọi bất ngờ nhân ngày sinh nhật từ một người bạn cũ.

Steve Harvey đã bật khóc nức nở khi nhận được cuộc gọi bất ngờ nhân ngày sinh nhật từ một người bạn cũ và cũng là ân nhân ngày trước của mình.

MC gây bão HHHV 2015 khóc nức nở trên truyền hình

MC gây bão HHHV 2015 khóc nức nở trên truyền hình

MC gây bão HHHV 2015 khóc nức nở trên truyền hình