MB8 Monoblock

MB8 MONOBLOCK - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cùng ngắm Lamborghini Gallardo với la-zăng 'chiến'

Cùng ngắm Lamborghini Gallardo với la-zăng "chiến"

Đỉnh

Phiên bản cuối cùng của dòng Gallardo lừng danh sẽ trở nên hung dữ hơn rất nhiều.

Xem thêm