Matthew Gray Gubler

MATTHEW GRAY GUBLER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Taylor Swift đã có tình yêu mới?

Taylor Swift đã có tình yêu mới?

Sao Tây

Taylor Swift bị "đồn" là đang hẹn hò cùng Matthew Gray Gubler, ngôi sao của Crminal Minds.

Xem thêm