Mặt trăng và trái đất đã hình thành như thế nào?

05/10/2014, 21:00 GMT+07:00

Qua đoạn phim ngắn chỉ 4 phút này, bạn sẽ chứng kiến được cả giai đoạn hình thành vũ trụ cũng như trái đất và mặt trăng!

Qua đoạn phim ngắn chỉ 4 phút này, bạn sẽ chứng kiến được cả giai đoạn hình thành vũ trụ cũng như trái đấtmặt trăng!

Vũ trụ đã có 13,7 tỷ năm tuổi, trong khi trái đất của chúng ta chỉ mới 4,5 tỷ tuổi. Quá trình hình thành trái đất và mặt trăng trải qua hàng tỷ năm với các hoạt động địa chất diễn ra liên tục. Hãy cùng xem lại thước phim quá trình hình thành trái đất và người anh em mặt trăng nhé!