Mặt trăng đỏ

MẶT TRĂNG ĐỎ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Mặt trăng máu' mở màn bộ tứ nguyệt thực trong 18 tháng

"Mặt trăng máu" mở màn bộ tứ nguyệt thực trong 18 tháng

Đi

Thuật ngữ “mặt trăng máu” thường được dùng để chỉ hiện tượng nguyệt thực toàn phần này

Xem thêm