mất nước nghiêm trọng

MẤT NƯỚC NGHIÊM TRỌNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Kiệt quệ vì nắng nóng, gấu Koala vô tư tu hết bình nước của người lạ

Kiệt quệ vì nắng nóng, gấu Koala vô tư tu hết bình nước của người lạ

Khám phá

Khi nhiệt độ ngoài trời vượt mức 40 độ, chú gấu Koala này đã không ngần ngại ra dấu xin người lạ cho uống nước.

Xem thêm