Mặt ngầu vs. Mặt cười: Mặt nào đáng yêu hơn của mỹ nhân Hàn?

26/06/2013, 10:00 GMT+07:00

So sánh nhan sắc và độ cuốn hút của các mỹ nhân Hàn xem giữa "mặt ngầu" và mặt cười vui nhộn, khi nào họ đáng yêu hơn?

So sánh nhan sắc và độ cuốn hút của các mỹ nhân Hàn xem giữa "mặt ngầu" và mặt cười vui nhộn, khi nào họ đáng yêu hơn?

CTV - Ligill (tổng hợp)