Mặt hamster biến dạng khi ăn cùng lúc... 5 củ cà rốt

Thử đoán xem, một lần em có thể ăn được bao nhiêu cà rốt?

Thử đoán xem, một lần em có thể ăn được bao nhiêu cà rốt?

CTV - ハムスターのミニチュア工房 | 26/04/2014