Mặt hamster biến dạng khi ăn cùng lúc... 5 củ cà rốt

26/04/2014, 08:00 GMT+07:00

Thử đoán xem, một lần em có thể ăn được bao nhiêu cà rốt?

Thử đoán xem, một lần em có thể ăn được bao nhiêu cà rốt?