Mắt dại

MẮT DẠI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Các cô cậu 'bốn mắt' hãy nhớ những điều dưới đây để mắt không bị 'dại' hay cận nặng thêm

Các cô cậu "bốn mắt" hãy nhớ những điều dưới đây để mắt không bị "dại" hay cận nặng thêm

Khỏe đẹp

Không nên xem điện thoại, máy tính trong bóng tối vì khi đó mắt phải điều tiết dẫn đến mỏi mệt và sẽ bị cận nặng hơn, kèm theo đó là mắt sẽ bị “dại”.

Xem thêm