Giật mình choáng váng trước loài vi sinh vật đêm nào cũng ngủ cùng bạn và ăn lớp da chết của bạn

04/10/2017, 09:30 GMT+07:00

Loài vi sinh vật này sống ở những nơi như giường, chiếu, chăn, gối và được cho là gây ra các triệu chứng dị ứng của hơn 1,2 tỷ người trên thế giới.

Con vật các bạn đang nhìn thấy có hình thù quá ghê rợn nhưng... nó đang ngủ cùng bạn, sống cùng bạn, đi chơi cùng bạn và ăn luôn lớp da chết của bạn. Vi sinh vật này chính là mạt bụi nhà, con vật được cho là gây ra các triệu chứng dị ứng của hơn 1,2 tỷ người trên thế giới.