Master Chief Vietnam

MASTER CHIEF VIETNAM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Vua đầu bếp hướng về biển đảo thân yêu

Vua đầu bếp hướng về biển đảo thân yêu

Đời

Những chiến sỹ đến từ Học Viện Hải Quân sẽ là khách mời trong tập tiếp theo của Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam.

Xem thêm