Mang Thít

MANG THÍT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Vương quốc đỏ' ở Vĩnh Long

"Vương quốc đỏ" ở Vĩnh Long

Đi

Dọc dòng sông Cổ Chiên ở Vĩnh Long là những lò gạch, gốm, trông xa như những lâu đài thu nhỏ rực đỏ dưới ánh mặt trời.

Xem thêm