Màn tẩu thoát "bá đạo" của bé con khi bị mẹ nhốt trong cũi

31/03/2015, 06:00 GMT+07:00

Mặc kệ với việc bị nhốt vào cũi, bé con vẫn vui vẻ tìm cách tẩu thoát ra khỏi cũi khiến mọi người hết sức kinh ngạc.

Mặc kệ với việc bị nhốt vào cũi, bé con vẫn vui vẻ tìm cách tẩu thoát ra khỏi cũi khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Hãy xem bé con làm điều đó như thế nào!


	
	Kế hoạch ra khỏi cũi đang được bé con tiến hành.
Kế hoạch ra khỏi cũi đang được bé con tiến hành.