Cười ngất với màn hoá thân "soái ca quân nhân" của anh em nhà Song

14/04/2016, 17:06 GMT+07:00

Cùng xem lại hình ảnh của ba anh em nhà Song trong quân đội nhé, cũng chả thua kém bất kì "soái ca quân nhân" nào đâu. 

Nguồn: Daehan Minguk Manse Vietfans - Hanguksevn

Cười ngất với màn hoá thân "soái ca quân nhân" của anh em nhà Song

Cười ngất với màn hoá thân "soái ca quân nhân" của anh em nhà Song

Cười ngất với màn hoá thân "soái ca quân nhân" của anh em nhà Song