Màn giải cứu voi con lọt giếng bùn thu hút triệu lượt xem

20/10/2015, 17:50 GMT+07:00

Chẳng biết bằng cách nào, chú voi con đáng thương đã lọt vào một giếng bùn và không thể thoát ra ngoài, cho đến khi được người dân địa phương tìm cách giải cứu.

Màn giải cứu voi con lọt giếng bùn thu hút triệu lượt xem

Màn giải cứu voi con lọt giếng bùn thu hút triệu lượt xem

Màn giải cứu voi con lọt giếng bùn thu hút triệu lượt xem