Màn đồng diễn hay không chịu nổi của 5 cây guitar nhí

16/06/2015, 14:45 GMT+07:00

Bạn sẽ "không thể tin được" khi nghe 5 nhạc công nhí người Triều Tiên biểu diễn guitar hay không kém những nhạc công chuyên nghiệp.

Bạn sẽ "không thể tin được" khi nghe 5 nhạc công nhí người Triều Tiên biểu diễn guitar hay không kém những nhạc công chuyên nghiệp.