Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười

03/11/2015, 02:52 GMT+07:00

Đang đi cầu thang mà gặp phải màn dọa như thế này thì chắc chắn bạn sẽ vừa khóc vừa cười mất thôi!

Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười

Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười

Màn dọa ma ở cầu thang khiến nạn nhân vừa khóc vừa cười