Các kiểu chơi khăm giữa phố khiến người đi đường "bó tay"

13/01/2016, 15:00 GMT+07:00

Hãy cùng giải tỏa căng thẳng với những màn chơi khăm "vừa tức vừa buồn cười" giúp bạn giải tỏa căng thẳng sau những giờ mệt mỏi nhé!

Hãy cùng giải tỏa căng thẳng với những màn chơi khăm "vừa tức vừa buồn cười" giúp bạn giải tỏa căng thẳng sau những giờ mệt mỏi nhé!

Theo nguồn: Just For Laughs Gags

Các kiểu chơi khăm giữa phố khiến người đi đường

Các kiểu chơi khăm giữa phố khiến người đi đường