Màn biểu diễn ảo diệu "không thể tin nổi" cùng chiếc hộp thần thánh

16/06/2015, 17:40 GMT+07:00

Chỉ với một chiếc hộp, người nghệ sĩ đã làm ra bao nhiêu điều ảo diệu. Anh ta đã thực hiện điều đó như thế nào?

Chỉ với một chiếc hộp, người nghệ sĩ đã làm ra bao nhiêu điều ảo diệu. Anh ta đã thực hiện điều đó như thế nào?