Mản ảo thuật kỳ diệu với đôi tay

18/12/2012, 22:22 GMT+07:00

Chỉ với đôi tay và những đạo cụ đơn giản cũng đủ để tạo nên một màn ảo thuật ấn tượng kỳ diệu.

Phải thưởng thức mới cảm nhận được.