Mản ảo thuật kỳ diệu với đôi tay

18/12/2012, 22:22 GMT+07:00

Chỉ với đôi tay và những đạo cụ đơn giản cũng đủ để tạo nên một màn ảo thuật ấn tượng kỳ diệu.

Chỉ với đôi tay và những đạo cụ đơn giản cũng đủ để tạo nên một màn ảo thuật ấn tượng kỳ diệu.

Phải thưởng thức mới cảm nhận được.