Màn ăn mừng của các "thánh quẩy" trước ngày nghỉ lễ

01/09/2017, 18:45 GMT+07:00

Còn gì tuyệt vời hơn khi tha hồ quẩy từ thứ Bảy đến thứ Hai. Hãy quên nỗi lo về thứ Hai đen tối đi, thứ Ba tuần sau mới phải đi làm kìa.

Mai được nghỉ lễ rồi, yên tâm "xõa" đi anh em.