Mã vùng

MÃ VÙNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Từ 11/2, 13 tỉnh thành phố sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Từ 11/2, 13 tỉnh thành phố sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Công nghệ

Đúng 0 giờ ngày 11/2/2017, tất cả các thuê bao cố định tại 13 tỉnh, thành phố sẽ chính thức đổi mã vùng điện thoại cố định.

Thay đổi mã vùng điện thoại nhiều tỉnh thành từ 1/3

Xã hội

Chỉ có 4 địa phương giữ nguyên mã vùng cũ là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Giang.

Xem thêm