M70

M70 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Máy tính để bàn đầu tiên trang bị giao tiếp NFC – ASUS M70

Máy tính để bàn đầu tiên trang bị giao tiếp NFC – ASUS M70

Đỉnh

Hãng ASUS quyết định mở rộng khả năng ứng dụng của chip NFC bằng cách mang nó lên máy tính để bàn.

Xem thêm