Lý Y Hinh

LÝ Y HINH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mỹ nhân Trung Quốc mặt cứng đờ như tượng sáp vì thẩm mỹ

Mỹ nhân Trung Quốc mặt cứng đờ như tượng sáp vì thẩm mỹ

Sao Đông

Lý Y Hinh với gương mặt cứng đờ, cằm hơi lệch bị cho là sản phẩm của việc thẩm mỹ.

Xem thêm