Lý Tống

LÝ TỐNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mẹ chồng Tăng Thanh Hà từng bị bắt làm con tin

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà từng bị bắt làm con tin

Bài viết

Và kẻ cướp máy bay chính là Lý Tống- kẻ từng tấn công Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ.

Xem thêm