Lý Nhã Kỳ đại diện Việt Nam dự lễ công bố kỳ quan thế giới mới

13/09/2013, 17:15 GMT+07:00

Nhận lời mời của tổ chức New7Wonders và Chính phủ Indonesia, Lý Nhã Kỳ đã tới Indonesia tham dự lễ công nhận kỳ quan thế giới mới.

Nhận lời mời của tổ chức New7Wonders và Chính phủ Indonesia, Lý Nhã Kỳ đã tới Indonesia tham dự lễ công nhận kỳ quan thế giới mới.

Tối ngày hôm qua, Thủ đô Jakarta (Indonesia) đã bắt đầu những ngày đầu tiên ăn mừng cho chiến thắng của đảo Komodo của Indonesia được bầu chọn bởi các cử tri trên toàn thế giới là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Mặc dù không còn giữ cương vị Đại sứ du lịch của Việt Nam, nhưng Lý Nhã Kỳ được tổ chức New7Wonder rất trân trọng mời đích danh cô tham dự Lễ công bố tại Indonesia như một người đồng hành.


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	
	Lý Nhã Kỳ và đại diện của Nam Phi vui mừng ngày gặp lại - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Lý Nhã Kỳ và đại diện của Nam Phi vui mừng ngày gặp lại


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	
	Trò chuyện với đại diện đến từ Hàn Quốc - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Trò chuyện với đại diện đến từ Hàn Quốc


	
	Với đại diện ngành du lịch của Indonesia - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Với đại diện ngành du lịch của Indonesia


	
	Với ông Jean Paul De Le Fuente, giám đốc tổ chức New7Wonder - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Với ông Jean Paul De Le Fuente, giám đốc tổ chức New7Wonder


	
	Cô rất thích thú khi chơi nhạc cụ dân tộc của Indonesia  - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Cô rất thích thú khi chơi nhạc cụ dân tộc của Indonesia 


	
	Đại diện các nước cùng nhau chứng nhận kỳ quan mới - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Đại diện các nước cùng nhau chứng nhận kỳ quan mới


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	
	Hình ảnh Hạ Long được giới thiệu tại đây - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao
Hình ảnh Hạ Long được giới thiệu tại đây


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao


	 - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao