Lý Liên Anh

LÝ LIÊN ANH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khám phá kho báu chôn dưới Tử Cấm Thành giá trị khủng đến mức có thể mua được toàn bộ Châu Âu

Khám phá kho báu chôn dưới Tử Cấm Thành giá trị khủng đến mức có thể mua được toàn bộ Châu Âu

Khám phá

Mỗi năm Cố Cung chỉ trưng bày hơn 10.000 vật quý. Như vậy, muốn xem hết toàn bộ kho báu của Tử Cấm Thành, hậu thế sẽ phải mất tới 180 năm.

Phim 'Đại thái giám' bị chỉ trích vì hư cấu quá lố

Bài viết

"Đại thái giám" đã đón nhận không ít lời chỉ trích vì quá bạo tay khi "viết lại" lịch sử cho hai nhân vật Từ Hy thái hậu và thái giám Lý Liên Anh.

Xem thêm