Lưu tâm

LƯU TÂM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Những vấn đề đáng lưu tâm trên Facebook

Những vấn đề đáng lưu tâm trên Facebook

Đời

Tuy vậy, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, Facebook đang là mối nguy hại cho toàn thế giới, khi mà dường như có rất nhiều người bị lệ thuộc vào mạng xã hội này, hay nói dễ hiểu là “nghiện Facebook”.

Xem thêm