luật hình sự

LUẬT HÌNH SỰ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Các chính sách mới được đưa vào áp dụng trong năm 2017 khiến người dân quan tâm

Các chính sách mới được đưa vào áp dụng trong năm 2017 khiến người dân quan tâm

Xã hội

Năm qua, có hàng loạt các chính sách mới có hiệu lực và được áp dụng vào đời sống để người dân thực thi theo những quy định của pháp luật.

Từ 1/1/2018 người đi bộ sai luật có thể bị phạt tù đến 15 năm

Xã hội

Người tham gia giao thông nếu đi bộ sai luật, gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Xem thêm