Lông mi dài và cong chỉ với những cách cực đơn giản

25/08/2016, 07:00 GMT+07:00

Lông mi cong và dài là điều mà hầu hết các bạn gái đều thích thú và mong muốn. Vì vậy với những mẹo vặt sau bạn sẽ có hàng mi cực lung linh.

Lông mi cong và dài là điều mà hầu hết các bạn gái đều thích thú và mong muốn. Vì vậy với những mẹo vặt sau bạn sẽ có hàng mi cực lung linh.

Theo nguồn: Bright Side