Lồng đèn Trung thu bằng lọ thủy tinh, tại sao không?

18/09/2015, 09:00 GMT+07:00

Với vài nguyên vật liệu cùng các bước thực hiện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những lọ thủy tinh đầy màu sắc cho mùa Trung thu.

Lồng đèn Trung thu bằng lọ thủy tinh, tại sao không?

Lồng đèn Trung thu bằng lọ thủy tinh, tại sao không?

Lồng đèn Trung thu bằng lọ thủy tinh, tại sao không?

Lồng đèn Trung thu bằng lọ thủy tinh, tại sao không?

Lồng đèn Trung thu bằng lọ thủy tinh, tại sao không?