loa kèn

LOA KÈN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chùm ảnh: Tháng tư về, đường phố Thủ đô ngập tràn sắc hương hoa loa kèn, báo hiệu mùa hạ đã sang

Chùm ảnh: Tháng tư về, đường phố Thủ đô ngập tràn sắc hương hoa loa kèn, báo hiệu mùa hạ đã sang

Xã hội

Khi đường phố Hà Nội ngập tràn sắc hương hoa loa kèn cũng là thời khắc báo hiệu sự chuyển giao giữa mùa xuân sang hạ. 

Xem thêm