[Live] The Seeya - Poison (feat.Hae-ri of Davichi)

18/12/2012, 08:30 GMT+07:00

Nếu đã từng xem MV The Seeya với ca từ đầy cảm động thì chắc chắn MV live từ phòng thu sẽ làm bạn càng "thấm" thêm ý nghĩa của bài hát này.

Nếu đã từng xem MV The Seeya với ca từ đầy cảm động thì chắc chắn MV live từ phòng thu sẽ làm bạn càng "thấm" thêm ý nghĩa của bài hát này.

CTV - Theo Loen Entertaiment