Lilly Nguyễn "kênh kiệu": "Tôi sẽ là người vào top 3 The face"

31/07/2016, 15:27 GMT+07:00

Trong phần thi diễn xuất, Lilly bày tỏ sự giận dữ của mình khi nhận được tin nhắn dèm pha của một người chị.

Trong phần thi diễn xuất, Lilly bày tỏ sự giận dữ của mình khi nhận được tin nhắn dèm pha của một người chị. Theo nhận xét của Tóc Tiên và Hồ Ngọc Hà, những thí sinh cá tính như Lilly sẽ dễ dàng thể hiện bản tính thật nhất trong phần thi diễn xuất.

Nguồn video: Vtv.vn