Liệu "đồ đàn ông" có tốt hơn "đồ đàn bà"?

31/10/2016, 19:00 GMT+07:00

Xuất phát từ việc dùng từ “đàn bà” và “đàn ông” như tính từ với hàm ý chê (đàn bà) và khen (đàn ông) rõ rệt, cho thấy phân biệt đối xử trong ngôn ngữ hàng ngày, phản ánh tư duy trọng nam khinh nữ. Hãy cùng xem video có sự góp mặt của Diễn Viên Ninh Dương Lan Ngọc và Đỗ Hải Anh (Quán Quân So you think you can dance mùa 4).

Theo nguồn: Marill Media