Đã có lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 rồi đây, lên kế hoạch đi chơi thôi nào!

09/03/2018, 15:20 GMT+07:00

Đối với ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ 28/4 đến hết 1/5.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, công chức, viên chức và người người lao động được nghỉ 1 ngày, còn ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) sẽ nghỉ 4 ngày liên tục.

Mới đây Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố lịch nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2018 dành cho công chức, viên chức và người lao động. 

Theo lịch công bố, công chức, viên chức và người người lao động sẽ được nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 dương lịch cụ thể như sau:

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ 1 ngày, nếu ngày giỗ Tổ trùng vào dịp cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào ngày đi làm kế tiếp. Còn đối với người lao động, vì Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (mùng 10/3 âm lịch) rơi vào thứ Tư (ngày 25/4 dương lịch) nên sẽ được nghỉ một ngày.


Lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2018
Lịch nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2018

Đối với ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ 28/4 đến hết 1/5. Trong đó, ngày 28 và 29/4 là ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ, còn người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày ngày 29/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018. Tất cả được hưởng nguyên lương.


Lịch nghỉ dịp 30/4 và 1/5 năm 2018
Lịch nghỉ dịp 30/4 và 1/5 năm 2018

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị cần căn cứ vào kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ phù hợp đối với các đơn vị, cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Tổng hợp