Liam Hemsworth kể về cú "hụt vai" đầu tiên

14/08/2013, 18:14 GMT+07:00

Hôn phu của Liam Hemsworth đã kể về kỷ niệm bị "hố" với bạn bè khi bị hụt vai trong Expandable.

Hôn phu của Miley Cyrus đã kể về kỷ niệm bị "hố" với bạn bè khi bị hụt vai trong Expandable.

CTV - BO (theo Splash News)