Leeteuk (Super Junior) rất nhớ “vợ ảo” Kang Sora

02/04/2013, 16:00 GMT+07:00

Trong thời gian nhập ngũ, Leeteuk (Super Junior) đã chia sẻ rằng anh cảm thấy nhớ người vợ “ảo” Kang Sora.

Trong thời gian nhập ngũ, Leeteuk (Super Junior) đã chia sẻ rằng anh cảm thấy nhớ người vợ “ảo” Kang Sora.  Chi tiết thế nào đang đợi các bạn khám phá đấy!